3 Fazlı Motorlar

VM63 Standart Verimli IE1 B3, B35, B34
VM71 Standart Verimli IE1 B3,B5,B14,B35,B34
VM80 Standart Verimli IE1 B3, B5, B14, B35, B34
VM90 Standart Verimli IE1 B3, B5, B14, B35, B34
VM100 Standart Verimli IE1 B3, B5, B14, B35, B34
VM112 Standart Verimli IE1 B3, B5, B14, B35, B34
VM132 Standart Verimli IE1 B3, B5, B14, B35, B34
VM160 Standart Verimli IE1 B3, B5, B14, B35, B34
VM180 Standart Verimli IE1 B3, B5, B35
VM200 Standart Verimli IE1 B3, B35
VM80 Yüksek Verimli IE2 B3, B5, B14, B35, B34
VM90 Yüksek Verimli IE2 B3, B5, B14, B35, B34
VM100 Yüksek Verimli IE2 B3, B5, B14, B35, B34
VM112 Yüksek Verimli IE2 B3, B5, B14, B35, B34
VM132 Yüksek Verimli IE2 B3, B5, B14, B35, B34
VM160 Yüksek Verimli IE2 B3, B5, B14, B35, B34
VM180 Yüksek Verimli IE2 B3, B5, B35
VM200 Yüksek Verimli IE2 B3, B35